medicaciones-control-gran-vida

Control de medicació i tramitació de receptes

octubre 27th, 2015 by

El personal especialitzat controla i administra els medicaments del resident, amb un control del metge. Es tramiten receptes de la Seguretat Social i d’entitats privades.

El nostre personal s’encarrega de controlar i administrar la medicació del resident, prèviament pautada pel metge. Un consum de la medicació responsable, acompanyat d’un seguiment de l’evolució del pacient amb la medicació per veure si té els resultats de millora esperats.