Per a les persones majors de 65 anys, l’activitat física és molt important. Aquesta consisteix en activitats recreatives, ocupacionals, passejos, jocs, etc.
Totes aquestes activitats tenen com a objectiu millorar les funcions cardiorespiratòries, musculars, la salut òssia i reduir el risc de depressió.
Les persones actives viuen uns tres o quatre anys més de mitjana i amb més qualitat de vida i autonomia que les persones inactives.
Gràcies a la pràctica d’activitats físiques es pot prevenir o retardar algunes malalties.
Els exercicis d’enfortiment incrementen els músculs, posant-més forts, per ajudar a prevenir les caigudes, els exercicis d’equilibri són molt aconsellables. Els de flexibilitat ajuden a conservar un cos flexible i fort.
D’aquesta manera permetrà que les persones grans siguin més independents, que surtin de casa, es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat.
L’exercici disminueix el dolor articular i millora la mobilitat, és beneficiós per a aquelles persones que pateixen osteoporosi o artrosi.
És important saber que aquests efectes beneficiosos s’aconsegueixen amb una pràctica regular d’exercici.

Beneficis de l’exercici físic en les persones grans

Beneficis de l'exercici físic en persones grans

Beneficis de l’exercici físic en les persones grans

setembre 4th, 2015

Per a les persones majors de 65 anys, l’activitat física és molt important. Aquesta consisteix en activitats recreatives, ocupacionals, passejos, jocs, etc.
Totes aquestes activitats tenen com a objectiu millorar les funcions cardiorespiratòries, musculars, la salut òssia i reduir el risc de depressió.
Les persones actives viuen uns tres o quatre anys més de mitjana i amb més qualitat de vida i autonomia que les persones inactives.
Gràcies a la pràctica d’activitats físiques es pot prevenir o retardar algunes malalties.
Els exercicis d’enfortiment incrementen els músculs, posant-més forts, per ajudar a prevenir les caigudes, els exercicis d’equilibri són molt aconsellables. Els de flexibilitat ajuden a conservar un cos flexible i fort.
D’aquesta manera permetrà que les persones grans siguin més independents, que surtin de casa, es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat.
L’exercici disminueix el dolor articular i millora la mobilitat, és beneficiós per a aquelles persones que pateixen osteoporosi o artrosi.
És important saber que aquests efectes beneficiosos s’aconsegueixen amb una pràctica regular d’exercici.