Per accedir a una plaça en una residència pública a Espanya cal seguir una sèrie de procediments.

Cal que primer demani una cita al seu Treballador/a Social. A continuació és imprescindible sol·licitar la valoració del grau de dependència. Segons el resultat es podrà tenir dret a recursos com ajuda a domicili, centre d’estades diürnes, ajuda econòmica per a un cuidador no professional o també una plaça pública a una residència. Per realitzar aquests tràmits cal tenir:

Un cop realitzat tot aquests tràmits caldrà esperar la trucada per concertar una cita en el seu domicili amb el valorador/a. Durant aquesta visita es farà una enquesta sobre les facultats físiques i cognitives del sol·licitant.
El següent pas és rebre una carta amb el reconeixement o no del grau de dependència. I tornar a sol·licitar una nova cita amb el Treballador Social perquè us expliquin la contestació i els recursos i prestacions que té dret segons el grau de dependència del sol·licitant. Un cop s’hagi reconegut el grau, l’últim pas és sol·licitar plaça en una residència pública. El mínim que es necessita per poder accedir a aquest tipus de places és un grau 2.
La plaça se la poden concedir a la seva localitat o fins a una distància de 50 km. Quan més elevat sigui el grau de dependència menys temps estarà en la llista d’espera.
És molt important tenir en compte que cada comunitat autònoma té els seus procediments i pot haver lleugeres diferències.

Com accedir a una plaça pública de residències per a gent gran

Plaça pública a residències d'Espanya

Com accedir a una plaça pública de residències per a gent gran

setembre 4th, 2015

Per accedir a una plaça en una residència pública a Espanya cal seguir una sèrie de procediments.

Cal que primer demani una cita al seu Treballador/a Social. A continuació és imprescindible sol·licitar la valoració del grau de dependència. Segons el resultat es podrà tenir dret a recursos com ajuda a domicili, centre d’estades diürnes, ajuda econòmica per a un cuidador no professional o també una plaça pública a una residència. Per realitzar aquests tràmits cal tenir:

  • Fotocòpia del D.N.I
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària
  • Certificat d’empadronament
  • Signar una sol·licitud de valoració de la dependència

Un cop realitzat tot aquests tràmits caldrà esperar la trucada per concertar una cita en el seu domicili amb el valorador/a. Durant aquesta visita es farà una enquesta sobre les facultats físiques i cognitives del sol·licitant.
El següent pas és rebre una carta amb el reconeixement o no del grau de dependència. I tornar a sol·licitar una nova cita amb el Treballador Social perquè us expliquin la contestació i els recursos i prestacions que té dret segons el grau de dependència del sol·licitant. Un cop s’hagi reconegut el grau, l’últim pas és sol·licitar plaça en una residència pública. El mínim que es necessita per poder accedir a aquest tipus de places és un grau 2.
La plaça se la poden concedir a la seva localitat o fins a una distància de 50 km. Quan més elevat sigui el grau de dependència menys temps estarà en la llista d’espera.
És molt important tenir en compte que cada comunitat autònoma té els seus procediments i pot haver lleugeres diferències.