Durant dos dies a la setmana, a Sant Antoni Abad treballem el tacte i la memoria inmediata relacionada amb aquest sentit.

Per començar repartim un objecte a cada resident que participa en aquesta activitat. Tindran uns minuts per tocar i palpar l’objecte en qüestió amb l’objectiu de memoritzar la seva forma i textura. A continuació, introduirem tots els objectes dintre d’una mateixa bossa i finalment sense mirar hauran de trobar l’objecte que havien tingut a les seves mans en un principi.

Cada resident haurà d’explicar les sensacions que aquell objecte l’està transmeten.

D’aquesta manera, el que s’intenta és treballar la memoria i millorar el seu rendiment.

Activitats: Toca-toca

Activitats: Toca-toca

octubre 27th, 2015

Durant dos dies a la setmana, a Sant Antoni Abad treballem el tacte i la memoria inmediata relacionada amb aquest sentit.

Per començar repartim un objecte a cada resident que participa en aquesta activitat. Tindran uns minuts per tocar i palpar l’objecte en qüestió amb l’objectiu de memoritzar la seva forma i textura. A continuació, introduirem tots els objectes dintre d’una mateixa bossa i finalment sense mirar hauran de trobar l’objecte que havien tingut a les seves mans en un principi.

Cada resident haurà d’explicar les sensacions que aquell objecte l’està transmeten.

D’aquesta manera, el que s’intenta és treballar la memoria i millorar el seu rendiment.

Església pròpia

octubre 27th, 2015

A la residència Sant Antoni Abad disposem d’una església pròpia dins de les nostres instal lacions, datat del segle XX.
L’església té un pòrtic amb quatre columnes de grans capitells, amb decoració vegetal que sostenen arcs de mig punt.
Els nostres residents tenen total disponibilitat a entrar a la instal·lació.
A més a més, el nostre centre està envoltat d’uns amplis jardins on els residents i les seves families gaudeixen de cada moment junts.

Exercicis de rehabilitació

octubre 27th, 2015

A la residència Sant Antoni Abad tenim a la disponibilitat de tots els nostres residents una taula d’exercicis de rehabilitació personalitzada per cada un d’ells. La sala de rehabilitació està equipada d’eines i instruments bàsics per una bona rehabilitació dels residents. Tan a nivell físic com a nivell psíquic.
Els nostres professionals guien i ajuden en tot moment als residents. Les sessions tenen una duració d’entre 20 i 30 minuts i estan enfocades al manteniment del cos de gent gran, com per exemple, a enfortir els músculs de les cames i dels braços per evitar possibles fractures.

¡Hola mundo!

octubre 27th, 2015

Te damos la bienvenida a Gran Vida. Este es tu primer artículo. Edítalo o bórralo… ¡y comienza a publicar!