Psicomotricitat

setembre 4th, 2015 by

A les residències del Grup Gran Vida vam realitzar activitats de psicomotricitat per fomentar el moviment i millorar la capacitat física de les persones grans. A més també promovem activitats de reeducació postural, per tal de millorar la salut muscular i òssia, i evitar o pal·liar malalties adquirides.
És molt important la pràctica d’aquesta activitat per activar les funcions motrius i les capacitats psíquiques perquè els residents es trobin bé. Treballem el desenvolupament motor de l’individu, el moviment, l’equilibri, la coordinació, la inhibició, la relaxació, la respiració, la flexibilitat i les relacions socials i emocionals.
A més, fem sessions conjuntes de psicomotricitat, amb jocs i elements, com pilotes, gomes, etc, que fan que aquestes activitats es converteixin en una cosa divertida.